Gempa Mühendislik A.Ş

KAROTLU MADEN SONDAJI

KAROTLU MADEN SONDAJI

Wireline Yüzey Sondajı Hizmeti

YER KAYNAKLI ISI POMPASI
(YKIP)
UYGULAMALARI

SONDAJ EŞANJÖR
(SE)
UYGULAMALARI

KALİTE BELGELERİMİZ
GEMPA KALİTE/ÇEVRE/İSG POLİTİKASI
Kuruluşumuz Karotlu Sondaj Hizmetleri Kapsamı Dahilinde;
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
·         İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen taleplere hızlı ve eksiksiz yerine getirerek, en iyi derecede müşteri memnuniyeti sağlamak,
·         Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ürünler üretmek, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak,
·         Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek,
·         İş süreçlerimizi iç denetimlerle gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımlar belirlemek,
·         Sürekli iyileştirme çalışmalarımızı tüm süreçlerimizde uygulayarak kalite hatalarını azaltmak,
·         Çalışanlarımızın yeterliliğini arttırmak için onları çeşitli eğitimlerle desteklemek,
·         Toplam Kalite felsefesini çalışanlarımızla birlikte ekip ruhu içerisinde icra etmek.
Kalite Yönetim Sistemi politikamızdır.
 
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Sürdürülebilir kaynak kullanımı, yeşil çevre, sağlıklı iş ortamı sağlamak için ;
·         Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile ISO 14001 çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
·         Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymak
·         Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
·         Geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını, hammadde ve enerji tüketimlerini azaltmak,
·         Operasyonlarımızda  geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak çevre kirliliğini azaltmak ve önlemek,
·         Mal ve hizmet aldığımız tedarikçileri çevre konusunda yönlendirmek ve çalışanlarımızın, ailelelerinin ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmak, komşularımıza karşı çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek
Çevre Yönetim Sistemi politikamızdır.
 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KALİTE POLİTİKASI
·         Hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamı sağlamak,
·         Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek, yeni teknoloji ve etkin kaynak kullanımı ile uygulamak,
·         Yeni yatırım ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek,
·         ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda, taşeronlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğinin sağlanması amacı ile gerekli eğitim organizasyonları yapmak,
·         İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturarak bu riskleri azaltacak önlemleri almak,
·         Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve diğer paydaşlarımız ile işbirliği yaparak sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmek, hedefler ve yönetim programları oluşturmak,
·         Operasyonel, destek bölümleri, tüm tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunmak,
İSG Yönetim Sistemi politikamızdır.
 
Bu doğrultuda Kalite/Çevre/İSG Yönetim Sistem hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi, risk ve fırsat odaklı düşünme altyapısını geliştireceğimizi sürekli iyileştireceğimizi ve politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.
 
Yavuz ŞAHİN
Yön. Kurulu Bşk. Yardımcısı

REFERANSLARIMIZ